Phần mềm Marketing: Data Mining & Verify

Phần mềm Marketing: Tìm kiếm khách hàng và lọc thông tin khách hàng

Phần mềm marketing là phần mềm hỗ trợ cho khách hàng sử dụng để tìm kiếm khách hàng và đối tượng khách hàng mục tiêu cần hướng tới với thời gian nhanh nhất, đảm bảo thông tin chính xác, nhanh nhất và duy nhất.

  1. Phần mềm Data Mining

Phần mềm Data Mining là phần mềm giúp cho người sử dụng tìm kiếm thông tin đối tượng theo

  • Từ khóa tìm kiếm (hệ thống sẽ quét toàn bộ những website, forum có từ khóa đó và trả cho người sử dụng kết quả)
  • Theo website, domain (tương tự như từ khóa nhưng khác với việc tìm kiếm bằng từ khóa, bạn sẽ nhập 1 đoạn link và hệ thống sẽ quét những link liên quan để trả cho bạn kết quả).

Kết quả nhận được sẽ là:

  • Email
  • Số điện thoại
  • File ảnh …

Tùy theo mong muốn của người sử dụng.

Tham khảo thêm và tải phần mềm dùng thử tại đây.

2. Phần mềm Verify

Phần mềm Verify là phần mềm mà người sử dụng có thể lọc những thông tin đã tìm kiếm và loại bỏ:

  • Email không tồn tại
  • Sai định dạng hoặc trùng lặp
  • Hòm thư từ chối nhận thư, hòm thư đầy, hòm thư không có khả năng nhận thư ở thời điểm hiện tại.

Phần mềm Verify

Download để dùng thử

Để nhận được bản dùng thử và chính thức, bạn vui lòng liên hệ 091 83 85 087 hoặc truy cập tại đây.

One Comment

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *